Tel: +40 264 595 579

AS-VARIOcomp D


Stația de epurare a apelor uzate de tip AS-VARIOcomp D este proiectata pentru orașe și sate cu 400 până la 5.000 de locuitori echivalenți (LE). În realizarea proiectului am aplicat experiența acumulata in timp in furnizarea anterioara a stațiilor de epurare și am acordat prioritate stabilitatii procesului de tratare, susținut de incarcari reduse in partea de activare; eficientei ridicate a procesului de tratare, pe baza unui aranjament inovativ al tehnologiei în decantorul secundar; și minimizarii costurilor de operare, care sunt în mare parte legate de stadiul final al nămolului.


Avantaje AS-VARIOcomp D
 • Stabilitate și eficiența ridicată a proceselor de tratare
 • Posibilitatea unei extensii modulare a tehnologiei
 • Costuri minime de functionare
 • Cerinte minime pentru lucrările de construcție
 • Zgomot redus
 • Operare automata cu cerinte reduse de operare
 • Costuri reduse de investitie
   
Descriere generala - parametrii de intrare și iesire
Solutia tehnologica dezvoltata combina procese mecanice si biologice de epurare a apelor uzate, pentru a optimiza eficienta intregului proces de epurare a apelor uzate in raport cu consumul de energie. Linia tehnologica ale AS-VARIOcomp D este formata din urmatoarele unitati tehnologice:
 • Statie de pompare
 • Pre-tratare mecanica
 • Incarcari reduse, proiectata cu o zona de pre-denitrificare
 • Bazin rectangular de decantare secundara cu flux vertical
 • Instalatie pentru deshidratarea namolului in exces – “voluta in spirala”
 • Debimetru efluent

Dimensionarea și calcularea liniei de tratare se bazează pe productia specifica de apa uzata, poluanti, valori de încărcare, în conformitate cu cerintele legislative recente. Statiile de epurare de tip AS-VARIOcomp D sunt în mod normal proiectate pentru 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 și 5 000 LE în versiuni standard (400 – 800 LE sunt în general livrate); cu toate acestea, orice capacitate cuprinsă intre tipurile standard, sau statii mai mari pot fi dimensionate fără nici o dificultate. Parametrii de calitate garantati ai efluentului statiei de epurare indeplinesc cerintele normelor în vigoare, nu numai dimensiunea sursei de poluare de pana la 2 000 LE, dar și pentru categorii ce depășesc 2 000 LE.


Parametrii de proiectare

Incarcarile specifice ale influentului
Parametri CBO5 CCO Solide Solidetotal Ptotal
Unitate g/LE * zi
Valoare 60 120 55 11 2,5


Parametrii de incarcare - tipuri standard de statii de epurare
Numar LE LE 1000 2000 3000 4000 5000
Q24 m³/zi 165 330 495 600 825
Qh m³/h 19,9 38,0 57,0 76,0 87,5
CBO5kg/zi
60 120 180 240 300
CCO 120 240 360 480 600
Solide 55 110 165 220 275
Solidetotal 11 22 33 44 55
Ptotal 2,5 5 7,5 10 12,5


Standardele privind emisiile de poluare a apelor uzate, in conformitate cu Decretul 61/2003 Coll. și 229/2007 Coll.
Categorie SEAU CCO CBO5 Solide N-NH4+ Ptotal
p m p m p m Mediu m Mediu m
De pana la 2 000 LE 125 180 30 60 40 70 20 40 - -
2 001 LE si peste 120 170 25 50 30 60 15 30 3 8


- Unde valorile p pentru parametrii CCO, CBO5 și materile solide reprezinta concentratiile admise
- Unde valorile m nu trebuie depasite


Standardele privind emisiile de poluare a apelor uzate, in conformitate cu Decretul 61/2003 Coll. și 229/2007 Coll.
Categorie SEAU CCO CBO5 Solide N-NH4+ N-NO3- Solidetotal Ptotal
p m p m p m Mediu m Mediu m Mediu m Mediu m
1000 LE 80 120 15 25 20 35 5 12 25 35 35 45 2 6
2000 LE 70 110 10 20 20 35 5 12 25 35 35 45 2 6
3000 LE 70 100 10 20 15 30 4 10 20 30 30 40 2 6
4000 LE 60 90 10 20 15 30 4 10 20 30 30 40 2 6
5000 LE 60 90 10 20 15 30 4 10 20 30 30 40 2 6


În cazul unor cerinte extrem de ridicate privind parametrii la evacuare, se poate pregăti și prezenta un proiect care sa propuna instalarea tehnologiei cu membrane (MBR).Parametrii atinsi dupa precipitare si MBR
Categorie SEAU CCO CBO5 Solide N-NH4+ N-NO3- Solidetotal Ptotal
p m p m p m Mediu m Mediu m Mediu m Mediu m
1000 – 5 000 20 40 5 10 1 5 5 10 15 25 20 35 1,5 3
- MBR poate fi folosit optional ca extensie modulară a AS-VARIOcomp D.

Descrierea tehnologiei AS-VARIOcomp D
Prima parte a unității tehnologice mecanice consta dintr-o stație de pompare cilindrica. Stația este fabricata în două tipuri de dimensiuni diferite, pana la maxim 2500 LE. Stațiile de pompare sunt echipate cu un coș pentru reținerea reziduurilor și un dispozitiv de ridicare cu scripete. Pentru pomparea apei uzate de până la 1.400 de LE, sunt utilizate două pompe cu funcționare alternativa, în timp ce pentru mai mult de 1.400 de LE, există trei pompe cu funcționare ciclică.

Pre-epurarea mecanica a apelor uzate influente se va realiza cu ajutorul sitei automate cu transportor elicoidal cu auto-curățare. Suspensiile retinute sunt colectate într-un container. În cazul în care sita cu transportor elicoidal se defecteaza, apa va curge prin canalul de ocolire, unde va fi amplasat un gratar cu curatare manuala. Apa uzata pre-epurata mecanic curge prin gravitație în căminul de distributie, înainte de partea biologică a stației de epurare. În stațiile de epurare în care este necesară reducerea conținutului de fosfor din apele uzate evacuate este recomandat precipitarea fosforului prin dozarea de precipitant în fluxul de apa înainte de căminul de distributie.

Partea de activare este compusa din nitrificare și pre-denitrificare. Recircularea internă este amplasata între rezervoare, asigurand reducerea concentrației a azotului nitric la evacuare. Pentru statiile de epurare sub 2.000 de LE, recircularea internă este asigurată prin intermediul pompelor mamut; în statiile de epurare mari sunt utilizate pompele de recirculare internă. Bazinele de denitrificare sunt echipate cu mixere submersibile cu elice la viteză scăzută de pe dispozitivul de activare. Bazinele sunt de asemenea echipate cu elemente de aerare cu bule fine, pentru a permite aerarea bazinului în perioada când temperatura apei uzate este mai mică. Elementele de aerare sunt instalate pe tevi de susținere în fiecare bazin. În bazinul de nitrificare, elemente de aerare cu bule fine sunt instalate pentru a asigura furnizarea de oxigen. Suflantele acționează ca sursă de oxigen pentru nitrificare, iar în perioada de iarnă și pentru bazinele de-nitrificare.

Bazinele de decantare secundara au o forma dreptunghiulara, de tip Dortmund cu un flux vertical. Apa curge în bazinul de decantare secundară printr-o zonă de degazeificare și cilindru de linistire. Nămolul recirculat este extras prin intermediul unei pompe mamut și a pompelor standard în cazul statiile de epurare mai mari. Elementele inovatoare ale statiei de epurare extragerea apei tratate prin intermediul unui sistem de colectori submersibili, combinat cu skimming automat a nămolului plutitor și posibilitatea de ajustare simpla a înălțimii nivelului. Combinația mai sus menționata asigură minimizarea scurgerilor de substanțe nedizolvate, contribuind astfel la o mai mare eficiență.

Managementul nămolului este proiectat astfel încât să reducă la minimum costurile de operare. Nămol activ în exces este pompat prin stația de floculare AS-PROCHEM D direct în instalația de deshidratare a namolului, care este capabil să reducă masa namolului la 18 - 20% substanță uscată, cu cerințe minime de energie. Un avantaj al acestui echipament este că acesta poate funcționa în modul complet automat. 

Automatizare – regim de functionare - Sistemul de control al statiilor de epurare a apelor uzate de tip AS-VARIOcomp D este complet automat, inclusiv stația de pompare de admisie, pomparea namolului recirculat și în exces, extracția nămolului, și sincronizarea cu funcționarea etapei finale de tratare a nămolului final (dehydrator).

Controlul automat al întregului sistem este asigurat prin:
 • Temporizare pentru statii sub 2 000 LE
 • Senzori de oxigen pentru statii de peste 2000 de LE
   
Schema tehnologică SEAU 1 000 - AS-VARIOcomp 1000D
img-responsive

Optional -  extensie modulară a tehnologiei

În plus fata de precipitarea chimică a fosforului și de tehnologia cu membrane, sistemul poate fi extins cu un bazin de reținere a apelor pluviale, un cămin colector de materii fecale, sau prin modificarea designului tehnologic, cu un sistem de regenerare, în cazul cerințelor sporite de stabilitate operaționala sau alte structuri.

Echipament pentru precipitarea chimică a fosforului - În cazul în care limita Ptotal trebuie să fie îndeplinita in SEAU cu mai puțin de 2 000 LE, suntem capabili de a atinge aceste limite în toate SEAU prin intermediul unei instalații de precipitare chimică a fosforului.

Tehnologia cu membrană În cazul cerințelor ridicate privind parametrii la evacuare, putem elabora o propunere de epurare a apelor reziduale folosind tehnologia cu membrane. Apele uzate pre-epurate mecanic sunt epurate biologic, iar solidele în suspensie sunt eliminate ulterior din apa uzata prin intermediul membranelor. Dimensiunea porilor membranelor sunt de ordinul micronilor. Bacteriile și majoritatea virușilor nu vor pătrunde în filtrat (permeat). Un avantaj al apei uzate tratate în acest mod este faptul că apa evacuata poate fi reutilizata sau infiltrata în condiții de igiena.

In practică, am verificat faptul că indicatorii microbiologici ale efluentului statiei de epurare cu filtrare prin membrană ating o calite ce permite reutilizarea apei, de exemplu, ca apă utilitare (a se vedea tabelul de mai jos).


Analiza bacteriologică iesire din MBR

 
Unitate de masura Analiza 1 Analiza 2
Escherichia coli UFC in 100 ml 0 0
bacterii coliforme UFC in 1 ml 0 5
Enterococi intestinal UFC in 1ml 0 0
Determinarea clostridium UFC in 50 ml 0 0
Bacterii cultivate la 22° C UFC in 1 ml 530 370
Bacterii cultivate la 37° C UFC in 1 ml 295 530


Bazin de regenerare pentru a satisface cerințele de stabilitate operationala. Bazinul poate fi proiectat pentru a crește rezistența la debit toxic și pentru a compensa încărcarile inegale cu poluanti.


FILTRU SFT pentru reducerea costurilor - Pentru a îmbunătăți bilantul energetic al statiei, precum și pentru a reduce necesarul de volum și a costurilor de aerare este posibil, în anumite cazuri să se propuna o unitate multifuncțională (SFT filtru) capabila să îngroașe sau sa evacueze nămolul. Filtrul SFT este o unitate compactă proiectată pentru separarea mecanică a substanțelor nedizolvate și îngroșarea acestora. Modelele actuale sunt furnizate cu o capacitate de 10 până la 180 l/s, adică 36 până la 648 m3/h. Un material textil cu orificii de la 0,1 mm pana la 1 mm este folosit ca o sită, care permite optimizarea îndepărtării substanțelor solide odată cu setarea modului de deplasare.


Costuri de exploatare - Acestea constau din costurile directe ale consumului de energie pentru utilaje și echipamente, costurile de personal pentru service și întreținere a stației de epurare, și, eventual, pentru folosirea sau tratarea excesului de nămol de la stația de epurare; precum și costurile pentru îndepărtarea și eliminarea reziduurilor din coșul cu bare al stației de pompare și din pre-tratarea mecanică, costuri asociate achiziționarii produselor chimice pentru deshidratarea nămolului și pentru precipitarea fosforului și costul consumului de apa pentru pulverizarea lamelelor unității de deshidratare și pentru dizolvarea soluției de floculant .


Costuri de exploatare
LE Suprafata totala a SEAU (m²) Putere instalata Consum apa Consum coagulant Consum floculant
kW/h KW/d Kwh/m³ m³/zi kg/zi kg/zi
1000 270 20,5 139,0 0,84 0,94 0,00 0,54
2000 355 39,8 475,8 1,44 1,32 78,68 0,99
3000 450 53,0 653,8 1,32 2,02 118,02 1,48
4000 535 55,5 688,2 1,04 2,32 157,36 1,98
5000 615 67,6 833,3 1,01 2,81 196,71 2,47
Nota: Suprafața totala a SEAU înseamnă suprafata construita a bazinelor și a caminelor .

Operatori SEAU
De pana la 3 000 LE, este nevoie de un operator instruit corespunzator timp de patru ore pe zi; peste 3 000 LE un este nevoie de un operator instruit corespunzator timp de opt ore pe zi.

Noi furnizam servicii complete
În ceea ce privește angajamentul nostru de a oferi servicii complete, suntem capabili de a oferta nu numai soluții tehnologice complete, dar, de asemenea, orice altceva, legate de livrarea, instalarea și construirea de statii de epurare a apelor uzate, și anume:

 • Pregatirea cererii de finanțare, atât din fonduri comunitare cât și din resurse proprii
 • Pregatirea documentației de proiect
 • Elaborarea regulilor de funcționare
 • Lucrări de construcții
 • Construirea stației de epurare într-o versiune acoperită
 • Montaj, testare și punere în funcțiune permanentă
 • Optimizarea gestionarii nămolului din punct de vedere operațional și economic
 • Furnizarea de servicii de garanție și post-garanție
 • Asigurarea funcționării pe termen lung și / sau formarea propriilor operatori
 • Optimizarea eficienței proceselor de tratare a apei în raport cu necesarul de energie și a volumelor în SEAU existente și planificate, prin intermediul unor simulări, folosind modelul matematic GPS-X 5.1. Software-ul simuleaza si evalueaza procesele biologice, chimice și fizice ale liniilor tehnologice.
   
Concluzie
Linia tehnologica a stațiilor de epurare a apelor uzate municipale AS-VARIOcomp D a fost dezvoltata pe baza mai multor ani de experiența, cu o atenție sporita acordată stabilității și eficientei procesului de tratare, respectiv costurilor operaționale. Versiunea de bază cuprinde toate componentele necesare pentru a îndeplini condițiile legale, iar pentru o extensie modulară aveți posibilitatea sa utilizati echipamente opționale individuale, care sunt în măsură să îndeplinească cerințele sporite care rezultă din nevoile autorităților locale de gospodărire a apelor, ale investitorului, sau din condițiile de mediu locale specifice .

Referinte selectate
SEAU 1 800 LE / ULTRA, locul de amplasare: Hostivice (EUFI S r.o.), CZ
SEAU 1 800 LE, locul de amplasare: Odřišov, CZ
SEAU 1 750 LE, locul de amplasare: Otnice, CZ
SEAU 1 060 LE, locul de amplasare: malul stand Kunin (. Commodum, spol S r.o.) CZ
SEAU 750 LE, locul de amplasare: Dolni Morava (hotel Klepáč ) RO
SEAU 700 LE, locul de amplasare: Tušimice (Tušimice Termocentrala), CZ
SEAU 800 LE, locul de amplasare: Libeř, CZ
SEAU 1700 LE , locul de amplasare: Kolárovo (Nanjuk), BG
SEAU 1800 LE , locul de amplasare: Bauska (Lielzeltini), LV
SEAU 5000 LE , locul de amplasare: Ligatne, LV
SEAU 1200 LE, locul de amplasare: Radomyš (CZ)
SEAU 1560 LE, locul de amplasare: Kladruby RÚ (CZ)
SEAU 800 LE/ULTRA, locul de amplasare Nové Sedlo (CZ)
SEAU 20000 LE, locul de amplasare: Ivančice (CZ)


  S.C. ASIO ROMANIA S.R.L. | 400398 Cluj-Napoca str. Orastie Nr. 10 Dep. 6 | Tel: +40 264 595 579 | Fax: +40 264 598 685 | e-mail: office@asio.ro
Copyright © 2017 Asio. All rights reserved.
Termeni si conditii